งาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง รวมถึงพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ

นอกจากนี้ขอเชิญชมนิทรรศการ “ประพาสเวียงพิงค์” ณ อาคารรัศมีทัศนา ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จัดแสดงภาพถ่ายและคำบรรยาย เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่และหัวเมืองเหนือ พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นิทรรศการจะจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นเวลา 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-299-175

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X