ข่าว

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2561

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2561

นายกัญจน์พัฒน์ เตมหิวงศ์ และนายสรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีงานแถลงข่าว      ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอสมุด       ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

นายกัญจน์พัฒน์ เตมหิวงศ์ มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับคัดกรองโรคต้อหินโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริง และระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู้ป่วยต้อหิน เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้อหินเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญคือผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการจนกระทั่งโรคได้ดำเนินถึงระยะสุดท้าย นายกัญจน์พัฒณ์ สนใจศึกษาการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดลานสายตารูปแบบใหม่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางจักษุวิทยา และแผนการตรวจคัดกรองต้อหินในประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสรวงสรรค์ สุภาพผล มีความสนใจด้านการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล เพื่อใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งเป็นมะเร็งที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลกและประเทศไทย วัคซีนนี้ใช้หลักการการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้แข็งแรงก่อนที่จะสามารถกลับไปทำลายความหลากหลายของมะเร็งได้เองทั้งหมด  นายสรวงสรรค์ตั้งใจศึกษาเรื่องการทำนายสารที่จะเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดสอบการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการนำสารเหล่านี้มาผลิตเป็นวัคซีน

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X