แถลงข่าว “change to unchanged” พัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด สู่ “Lido Connect”

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Playhouse โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมกับเลิฟอีส เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเรื่อง “change to unchanged” โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม คุณเทพอาจ กวินอนันต์ ประธานบริหารกลุ่ม Love is Entertainment คุณบอย โกสิยพงษ์ ร่วมด้วยคุณนภ พรชำนิ และคุณกฤศธร สกุลไทย ร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด ซึ่งครบสัญญาเช่าพื้นที่กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ซึ่งบริษัท Love is Entertainment จะเข้ามาดำเนินการต่อ โดยรักษาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโดไว้ และพัฒนาเป็น “Lido Connect” ศูนย์กลางที่รวบรวมและจัดแสดงกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง พร้อมเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X