ข่าว

สัตวแพทย์ จุฬาฯ เปิดให้บริการคลินิกแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

สัตวแพทย์ จุฬาฯ เปิดให้บริการคลินิกแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์ เพื่อให้บริการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงมักมีปัญหาพฤติกรรม คือ สิ่งที่สัตว์แสดงออกมาในชีวิตประจำวันต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือต่อสิ่งกระตุ้นใดก็ตามที่เจ้าของรู้สึกว่าไม่เหมาะสม ตัวอย่างปัญหาพฤติกรรม เช่น ความดุร้าย (aggression) หวงอาหารและสิ่งของ (Food/toy guarding) ขับถ่ายไม่เป็นที่ (House soiling) ทำลายทรัพย์สินในบ้าน (Destructive problem) ส่งเสียงร้องดังรบกวน (Excessive barking) วิ่งไล่ยานพาหนะต่างๆ (Chasing behavior) กระโจนใส่เจ้าของ, คนแปลกหน้า (Inappropriate greeting) เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข โดยที่สัตวแพทย์จะพยายามทำความเข้าใจและหาสาเหตุความเป็นไปได้ทางการแพทย์และทางจิตวิทยาในการแสดงออกนั้นๆ แล้วทำการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของสัตว์โดยยึดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ซึ่งก็คือ Reward based training ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์ มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

  • ราคาเหมาจ่าย 1,000 บาท ต่อ 3 ชั่วโมง และต่อ 2 ครั้ง
  • ราคารายชั่วโมงละ 400 บาท
  • ใช้เวลาไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • ราคาไม่รวมการรักษาทางสัตวแพทย์เพิ่มเติม

 

คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ณ คลินิกพฤติกรรมสัตว์และหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของสัตว์ที่สนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้าใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9419 ซี่งสามารถโทรได้เฉพาะ วันจันทร์และวันพุธเท่านั้น (วันอังคารและวันพฤหัสบดีจะเป็นการบริการของหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

 

หมายเหตุ

สัตวแพทย์และเวลาปฏิบัติงาน

  • วันจันทร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. : อาจารย์ สพ.ญ. ดร.จุฑามาส เบญจนิรัตย์ (อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา)
  • วันพุธ เวลา 8.00 – 15.00 น. : นายสัตวแพทย์ภคพล ฟู่เจริญ [DVM, MSc in Clinical Animal Behaviour (United Kingdom)]

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X