ข่าว

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 200 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ เรื่องนมแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ โดยมีนายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ฐานกิจกรรม ประกอบไปด้วย ฐานกิจกรรมการเลี้ยงแพะและการบริหารจัดการแพะ และ ฐานกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ

ครูเจียมจิตร วานิยพงศ์ ครูเจ้าของโครงการ ได้เล่าถึงที่มาของโครงการนี้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นโครงการที่ทำตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มจากทางโรงเรียนจะให้นักเรียนร่วมกันเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ อย่างเช่นปีที่แล้วเด็กๆสนใจเรื่องมันเทศ และในปีนี้ก็มีการเลือกในหลายหัวข้อ แต่สุดท้ายหัวข้อที่นักเรียนสนใจที่สุดคือเรื่องนม ประกอบกับทางโรงเรียนเคยมีครูมาอบรมเรื่องสบู่นมแพะกับทางศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และตรงกับโครงการของทางโรงเรียนพอดี จึงได้นำนักเรียนมาศึกษา วันนี้เห็นนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้เห็นกระบวนการจริงๆ โดยเฉพาะการรีดนมแพะ เอาหญ้าให้แพะ  โดยหลังจากที่นักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรื่องนมแพะในวันนี้ หลังจากนี้นักเรียนจะต้องทำโครงงานเพื่อนำเสนอ กิจกรรมบนเวที เช่น อาหารที่ทำจากนมแพะ ไอศกรีมนมแพะ แพนเค้กนมสด  ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณทางศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างมาก ที่ให้โอกาสเด็กๆเข้ามาเรียนรู้

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X