ข่าว

ดาวน์โหลดฟรี “แอพพลิเคชั่น Hospitalk” ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์

ดาวน์โหลดฟรี  “แอพพลิเคชั่น Hospitalk” ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอพพลิเคชั่น Hospitalk ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์  ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ  พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล  เจ้าหน้าที่การเงิน หรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาติดต่อได้ บทสนทนา แบ่งออกเป็น 30 สถานการณ์  มีลักษณะที่ไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามตัวเลือกของผู้เรียน โดยรวบรวมประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกว่า 1,000 ประโยค พร้อมทั้งมีคำแปลและเสียงอ่านสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงและทำความเข้าใจ

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น Hospitalk ยังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับอาจารย์คณะอักษรศาสตร์  โดยผู้เรียนสามารถโพสต์คำถามที่พบในสถานการณ์จริงนอกเหนือจากบทเรียนที่เตรียมให้ว่าควรจะพูดหรือใช้ศัพท์อะไรหากต้องการสื่อความดังกล่าว  ซึ่งในแต่ละสัปดาห์คำถามต่างๆจะผ่านการคัดเลือกและนำมาตอบโดยคณาจารย์ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และเก็บเป็นฐานข้อมูลการแปลไทย-อังกฤษเพื่อเผยแพร่เป็นฐานความรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Hospitalk ทั้งในระบบ iOS และ Androids จาก QR CODE  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X