ข่าว

กิจกรรมพัฒนาตัวเองต้อนรับปีใหม่ CUVIP ประจำเดือนมกราคม 2562

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอชวนทุกคนมาเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายใหม่กับหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP ประจำเดือนมกราคม 2562 ซึ่ง CUVIP มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกกา­รทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562 มีดังนี้

  • let your looks talks การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อการสื่อสาร

โดย อ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

เวลา 16.30 - 19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 24 ธันวาคม 2561

  • Blooming your Personality การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง

โดย อ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เวลา 16.30 - 19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2561

  • Thai Organic Soap การทำสบู่ HOMEMADE สไตล์ไทย

โดย ผศ.เตือนใจ โก้สกุล

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

16.00- 19.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 26 ธันวาคม 2561

  • เรียนเก่ง ทำงานเก่ง ด้วยมายด์ แมป

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

16.30 น.-19.30น.

เปิดรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2562

  • Business Japanese Class เตรียมความพร้อมสู่การทำงานบริษัทญี่ปุ่น

โดย ดร.รังสิมา บุญสินสุข

วันที่21-22 มกราคม 2562

16.30 น.-19.30น.

เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2561

เคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

16.30 น.-19.30น.

เปิดรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2562

  • เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

โดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

16.30 -19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2562

  • การสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab

โดย อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

16.30 -19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2562

  • เสียงโหวดมรดกอีสานม่วนซื่น

โดย คุณสรรเพชร ชาสงวน

วันที่ 28-29 มกราคม 2562

16.30 -19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2562

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2218 3920 หรือทาง Facebook : CUVIP Project

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X