ข่าว

มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ

น้องใหม่จุฬาฯ 2511 นำโดย คุณสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการจัดงาน มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ จำนวน 2,200,000 บาท โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X