ข่าว

มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ

มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ

น้องใหม่จุฬาฯ 2511 นำโดย คุณสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการจัดงาน มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ จำนวน 2,200,000 บาท โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X