ข่าว

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Chulalongkorn University Concert Choir

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Chulalongkorn University Concert Choir

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมคอนเสิร์ต การขับร้องประสานเสียง โดยคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Concert Choir) อำนวยเพลงโดย อ.ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

บทเพลงที่จะเล่นในคอนเสิร์ต Chulalongkorn University Concert Choir ครั้งนี้ ได้แก่ บทเพลงของ Byrd, Bruckner, Mendelssohn ฯลฯ ซึ่งจะเปิดแสดงในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่  https://www.ticketmelon.com/cuorch/cuccjan182019 และ สามารถดูวิธีการใช้เว็บไซต์ Ticketmelon ได้ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2387156801303369&id=116960661656339

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้เว็บไซต์ได้ที่โทร. 0-2218-0584, 09-4561-5295

* ไม่เสียค่าเข้าชมคอนเสิร์ต

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X