ข่าว

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  DAT Graduate Research Competition Award

ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง Biological Properties of Novel Chitosan/Dicarboxylic Acid Scaffolds for Mineralized Tissue Regeneration งานวิจัยนี้มี รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ และ รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X