ข่าว

“Greenery Market” เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุดหนุนกิจการเพื่อสังคม

พบกับ "Greenery Market" ระหว่งวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ Park@Siam สวนสาธารณะใจกลางสยามสแควร์ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตผลอินทรีย์ ผัก ผลไม้สด ข้าวดีพันธุ์ท้องถิ่น ประมงพื้นบ้าน ร่วมอุดหนุนกิจการเพื่อสังคม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกรีนดี นิทรรศการ ดนตรี (พกถุงผ้า ขวด หรือแก้วน้ำ มาร่วมงาน รับฟรีของที่ระลึกที่บูท Greenery)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  market@greenery.org  สนใจร่วมออกร้านติดต่อได้ที่ https://bit.ly/2II8tHk

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X