ข่าว

สัมมนาเรื่อง “การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน”

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร จัดสัมมนาเรื่อง "การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน" ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 205 จามจุรี 3 จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0187

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X