ข่าว

“GenEd Fair 4.0 GenEd” ไปต่อไม่รอแล้วนะ

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมงาน “GenEd Fair 4.0 GenEd ไปต่อไม่รอแล้วนะ” ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น GenEd new course วิชาเปิดใหม่ที่นี่ที่แรก GenEd กล้าถามก็กล้าตอบ GenEd ใจดี มีแต่ให้ และเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิชา GenEd จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครผ่านทาง QR Code และรับชมแบบออนไลน์ได้ทาง www.fair.gened.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3914 - 20

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X