ดุริยสังคีตจิตรลดา ครั้งที่ 3

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดง ดุริยสังคีตจิตรลดา ครั้งที่ 3 “รื่นเริงดิถีปีใหม่” โดย อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X