ข่าว

ดุริยสังคีตจิตรลดา ครั้งที่ 3

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดง ดุริยสังคีตจิตรลดา ครั้งที่ 3 “รื่นเริงดิถีปีใหม่” โดย อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X