ข่าวสารจุฬาฯ

การแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 26

การแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 26

โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra

ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 26 (26th Concert in the Park) โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อำนวยเพลงโดย ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ  ร่วมขับขานบทเพลงไพเราะโดย พิจิกา จิตตะปุตตะ และกรกันต์ สุทธิโกเศศ  นักร้องรับเชิญ โดยมีรศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำโดย คุณวิมลา ไตรทศาวิทย์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร  ร่วมในพิธีเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าชมการแสดงในครั้งนี้จำนวนมาก

การแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 26  โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย