พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 267 รูป

พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 267 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X