ข่าว

แสดงความยินดี 41 ปีหนังสือพิมพ์มติชน และสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ นำโดยคุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสครบรอบ 41 ปี  โดยมอบกระเช้าผลไม้แก่คุณฐากูร บุญปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่            ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คุณชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด คุณนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน คุณจุไรรัตน์ พงศาภิชาติ หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน

 

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X