คณะนักกีฬาจุฬาฯ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะนักกีฬาจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562  ในโอกาสนี้ นักกีฬาจุฬาฯ รับโอวาทจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการบรรยายเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X