บรรยายพิเศษเปิดโลกลานเกียร์ “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย และความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด (รวมฝุ่นขนาดไม่เกิด 2.5 ไมครอน) โดยใช้ตัวกลางแบบเส้นใยในการจับฝุ่น”  ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี อ.ดร.ชลิดา คล้ายโสม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.กิตติคุณ วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเอสซีจีเคมีคัลส์ จำกัด และราชบัณฑิต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6334

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X