ข่าวสารจุฬาฯ

OPEN HOUSE 2019 : 8 เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรี

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ขอชวนน้องๆ นักเรียนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ค้นพบคณะที่ใช่ ในงาน “OPEN HOUSE 2019 : 8 เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรี” ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ มัธยมได้รู้จักกับการเรียนการสอนและการสอบเข้าคณะทั้ง 8 คณะของจุฬาฯ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 

 

งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “TAKE THE CHALLENGE, CHANGE FOR THE BETTER”  ซึ่งสื่อถึงน้องๆ มัธยมที่ต้องรับมือกับความท้าทายในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และสื่อถึงคณะทั้ง 8 ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ FB: CU Open House 2019 : 8 เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย