ข่าวสารจุฬาฯ

“จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีแสดงทัศนะโดยคณาจารย์ นักวิชาการจุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อไขข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งสาเหตุการเกิด การเฝ้าระวังและติดตาม การป้องกันภัย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต  วิทยากรประกอบด้วย  รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จุฬาฯ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย