ข่าว

ผู้บริหารจุฬาฯ และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

ผู้บริหารจุฬาฯ และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ และผู้แทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกแก่คุณสิรินาฏ ศิริสุนทร บรรณาธิการข่าวการเมืองและสังคม สถานีโทรทัศน์ TNN และคุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง One เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X