ข่าว

คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2512 ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล

คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2512 ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล

       เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2512 วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการจัดงานฯ โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ และนางแก้วใจ นาคสกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนกิจและ นิสิตเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X