ข่าว

รวมพลังชาวจุฬาฯ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ

รวมพลังชาวจุฬาฯ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ  ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  ภายใต้คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี  มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบกับขบวนพาเหรดภายใต้แนวคิด “CU Transformation” และร่วมชิงชัยใน 18 ชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรในปีนี้ใช้  “หมู” เป็นตัวนำโชคตามปีนักษัตร ออกแบบโดย นายอำนวย หลักสุวรรณ ช่างศิลป์ประจำกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ 0-2218-3364-5  หรือ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2874-7

*** ขอความร่วมมือบุคลากรที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน งดการแสดงระหว่างการเดินขบวนพาเหรด งดการใช้พลุหรือดอกไม้ไฟและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์***

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X