ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปริญญาโทและเอก ภาคต้นปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562

โดยมีกำหนดการดังนี้

 

 

 

ขั้นตอน กำหนดการ
กำหนดการรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 62

(ระบบปิดรับสมัครภายใน 15.00 น. ของวันที่ 31 พ.ค. 62)

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ชำระไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

(เมนู : การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัครดูจากสถานการณ์สมัคร)

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครจากเว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th
กำหนดวันทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานะการสมัครหลังจากได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครในวันถัดไป
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

(หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา)

ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62
ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา เขียนคำร้องเลือกสาขาวิชาที่ one stop service ชั้น M อาคารจามจุรี 10 ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 62
ประกาศเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ทาง https://www.reg.chula.ac.th/

ภายใต้ “หัวข้อสอบถามข้อมูล”

ประมาณเดือน ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทาง https://www.reg.chula.ac.th/
ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนแรกเข้าที่เว็บไซต์

https://www.reg.chula.ac.th/

ประมาณเดือน ก.ค. 62
วันเปิดภาคเรียน 13 ส.ค. 62

 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/  ภายใต้หัวข้อ “การเข้าศึกษา” และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3501 อีเมล grad@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย