โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน

ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต และ ผศ.ดร.สรรเพชญ ซื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นำเครื่องวัดระดับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมาติดตั้งที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จำนวน 4 เครื่อง พร้อมทั้งจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเปรียบเทียบและอ่านค่าตัวเลขปริมาณฝุ่นละอองในระดับต่างๆ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์ในการวัดระดับปริมาณฝุ่นละออง เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงวิธีการดูแลป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองแก่นักเรียนผ่านจอ LED ของโรงเรียน

นอกจากนี้ เทศบาลเมือง Koge Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ – ญี่ปุ่น ได้ส่งหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองที่มีค่า PM 2.5 สำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 600 ชิ้น เพื่อแจกให้นักเรียนและครูได้ใช้ต่อไป

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายงานสถานการณ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ และมีแนวโน้มที่อัตราการเจ็บป่วยจะเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ปรึกษากับทางสาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และได้รับข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรปิดเรียน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จึงได้ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน โดยฝ่ายอาคารและสถานที่ของโรงเรียน ได้ดำเนินการถอดล้างแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศทุกระดับ เพื่อความสะอาดปลอดภัย ทั้งนี้ในช่วงที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X