ข่าว

แถลงข่าวโครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ และฟังการเสวนา“ทำไมต้อง สาธิต”

แถลงข่าวโครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ และฟังการเสวนา“ทำไมต้อง สาธิต”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าว โครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา ปี 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฟังการเสวนา หัวข้อ “ทำไมต้อง “สาธิต” ในเวลา 13.00-16.00 น. โดยมี

  • รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน ตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.นวพร สุรนาคะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
  • รศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ

สำรองที่นั่งเข้าร่วมงานฟรีที่ โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/FJLvn4 ​

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X