ข่าว

งานแถลงข่าวรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 32

งานแถลงข่าวรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 32

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  และ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ ประธานการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลฝ่ายจุฬาฯ และ คุณชุตินธร ศรีสิทธิกรรม ประธานการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ฝ่ายธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 32  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในนักกีฬารักบี้ รวมถึงนิสิตนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ภายใต้แนวคิด“เสริมสร้างสามัคคี รักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์”

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 32 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. ณ สนามศุภชลาศัย

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X