ข่าว

แสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

แสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในโอกาสครบรอบ 61 ปีสถาปนาสถานีฯ โดยมี พล.ต.อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก
ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบของที่ระลึกแก่บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 คุณณรัช ภัทรปุณณโชติ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าวสังคม สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และทีมฝ่ายข่าวในพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ F.M. 96.5 Mhz อสมท. คุณอำมร บรรจง ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ และคุณอนัญญา ตั้งใจตรง บรรณาธิการข่าวสังคม โมเดิร์นไนน์ ทีวี เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X