ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr. Frithjof Maennel Deputy Director General for International Cooperation, Federal Ministry of education and Research (BMBF) Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย และความร่วมมือกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X