จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr. Frithjof Maennel Deputy Director General for International Cooperation, Federal Ministry of education and Research (BMBF) Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย และความร่วมมือกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X