ข่าว

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยไต้หวัน

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยไต้หวัน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในการต้อนรับ Dr. Chih-Cheng Chen, President of National Taiwan University of Arts (NTUA) และ Mr.Ivan Yi-Feng Li, Director of International Cooperation Division, Office of International Affairs ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราตม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X