ประชุมสัมมนาวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ “Teaching and Learning of English  For Academic, Professional and Other Purposes in the Digital Era” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-6031

หรือ srichan_t@hotmail.com

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X