ข่าว

ประชุมสัมมนาวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ

ประชุมสัมมนาวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ “Teaching and Learning of English  For Academic, Professional and Other Purposes in the Digital Era” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-6031

หรือ srichan_t@hotmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X