ข่าว

ประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

ประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจามจุรีเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) มหาวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ นำเสนอที่มาของมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี และการนำเสนอกิจกรรม Chula Zero Waste Challenge เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste พร้อมทั้งแนะนำ Ecolife Appication

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X