ข่าว

ประกาศจุฬาฯ งดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X