ข่าว

ประกาศจุฬาฯ งดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศจุฬาฯ งดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X