ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครปริญญาโท – เอก สาขาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครปริญญาโท – เอก สาขาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 25 มีนาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tiny.cc/44di2y หรือ https://www.facebook.com/gradmaths
หรือ https://www.register.gradchula.com/

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X