ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครปริญญาโท – เอก สาขาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 25 มีนาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tiny.cc/44di2y หรือ https://www.facebook.com/gradmaths
หรือ https://www.register.gradchula.com/

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X