ข่าว

การบรรยายเรื่อง “สเปนในราชสำนักอยุธยา”

ภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาสเปน) และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยาย "สเปนในราชสำนักอยุธยา" ในหัวข้อ

  • "246 ปีความสัมพันธ์สิยัน-อิศปันยอน (1521-1767)" โดย อ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
  •  "เอกสารทางการทูตของสเปนในสยาม สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ" โดย ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

ในพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันตก โทร. 0-2218-4773 / ภาควิชาประวัติศาสตร์ โทร. 0-2218-4672

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X