ข่าวสารจุฬาฯ

งาน Chulaness Spirit Thankful Celebration ขอบคุณนักกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ใน “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน Chulaness Spirit Thankful Celebration แสดงความขอบคุณคณะนักกีฬาจุฬาฯ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในงาน ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา ในงานมีการแสดงสาธิตการเต้นลีลาศจากทีมนักกีฬาลีลาศจุฬาฯ ด้วย

          การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน 292 คน ใน 16 ชนิดกีฬา สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 24 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ

          ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองและมอบของที่ระลึกแก่ผู้จัดการทีมนักกีฬา และได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งขอบคุณแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ โดยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จากพลังของความสามัคคีของชาวจุฬาฯ  และพลังแห่งความรักในน้ำใจน้องพี่สีชมพู ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปีหน้า จุฬาฯ จะมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาจุฬาฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ผนึกกำลังแสดงสปิริตของนักกีฬาอย่างเต็มที่

          ศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ผู้รักษาการรองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ว่า นอกจากจุฬาฯ จะได้เหรียญรางวัลเป็นจำนวนมากแล้ว สิ่งที่ได้รับคือความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ในส่วนของบุคลากรจุฬาฯ ยังได้ประโยชน์ในเรื่องการรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงได้เชื่อมความสัมพันธ์และได้รู้จักกันทั้งในระดับส่วนงานในจุฬาฯ และระหว่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย  จุฬาฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนบุคลากรในเรื่องการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีจะนำมาซึ่งความสุข ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน อยากเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯ สมัครเข้าร่วมชมรมกีฬาในจุฬาฯ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          ชัษฎา ทอดแสน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ นักกีฬากรีฑาประเภทวิ่งที่กวาดเหรียญรางวัลมาได้ถึง 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เผยถึงการเตรียมตัวในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่า มีการฝึกซ้อมหลังเลิกงานทุกวัน การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประทับใจในความอบอุ่นและความน่ารักของพี่น้องนักกีฬากรีฑาจุฬาฯ ทุกคน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่ทั้งที่พัก เครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้เดินทางไปให้กำลังแก่นักกีฬาและเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

          ณัฐพงศ์ ประสงค์ธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และชวนัส โตเจริญบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สองนักกีฬาแบดมินตันซึ่งคว้าเหรียญทองประเภทชายคู่ กล่าวว่า ก่อนเข้าแข่งขันมีการเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกซ้อมทุกวัน การแข่งขันครั้งนี้ทำให้รู้จักเพื่อนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีความสามัคคี  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ในปีหน้าตั้งใจจะลงแข่งขันแบดมินตันเพื่อรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้

          กิตติธัช ทองจีน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และณฐวรรณ ลักษณะวิลาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันลีลาศประเภท Latin American รุ่นทั่วไป จังหวะแซมบ้า โดยจุฬาฯ ส่งนักกีฬาประเภทนี้เข้าแข่งขันในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นปีแรก ทั้งสองเป็นสมาชิกชมรมลีลาศของบุคลากรจุฬาฯ โดยได้ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันเป็นเวลานานถึง 3 เดือน  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่สำคัญคือได้มิตรภาพและรู้จักบุคลากรในมหาวิทยาลัย  จุฬาฯ ให้การสนับสนุนแก่นักกีฬาเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่จุฬาฯ จัดงานครั้งนี้ขึ้น

          เกษมสันต์ เพียรผาสุก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และ สหชาติ มิ่งมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งคว้าเหรียญทองหมากรุกสากล ประเภทคู่ กล่าวว่าได้เตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ที่ผ่านมา แข่งหมากรุกสากลได้ทั้งความสนุก ความตื่นเต้น ได้มิตรภาพจากนักกีฬาต่างสถาบัน รวมทั้งได้รับกำลังใจจากผู้บริหารที่เดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ปีหน้าจะลงแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยอีกแน่นอน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า