ข่าว

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อย.

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมอบให้รอบแรก 500 ชิ้น  โดยมี นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ ที่ปรึกษาศูนย์บริการสุขภาพฯ และนางปรียานุช ปันฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธี   รับมอบครั้งนี้

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X