ข่าว

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อย.

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อย.

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมอบให้รอบแรก 500 ชิ้น  โดยมี นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ ที่ปรึกษาศูนย์บริการสุขภาพฯ และนางปรียานุช ปันฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธี   รับมอบครั้งนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X