ข่าว

แสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ใน“ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวขอบคุณนักกีฬา และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X