ข่าว

แสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ใน“ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”

แสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ใน“ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวขอบคุณนักกีฬา และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X