ข่าว

กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ” ครั้งที่ 12

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ  จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 12” และพิธีเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 (โฉมใหม่) ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  เวลา 7.00 – 9.30 น. ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์  โดยมี รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย  รองอธิการบดี จุฬาฯ  เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือใหม่ หรือจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์และสามเณร นักการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 62 รูป   และขอเชิญฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนาชาติ” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-9893-5 และ www.chulabook.com

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X