ข่าว

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ลายฝาท่อสยามสแควร์”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความทันสมัย แสดงอัตลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสยามสแควร์ และ Smart City โดยแบบที่ชนะการประกวดจะนำไปผลิตจริงและใช้งานบริเวณพื้นที่สยามสแควร์

  • รางวัลชนะเลิศ
    iPhone XR 128 GB มูลค่า 35,900 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย
    New iPad Wifi 32 GB 9.7 นิ้ว มูลค่า 12,000 บาท 1 รางวัล

สนใจส่งผลงานได้ที่ patthamaphon.b@pmcu.co.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการประกวด ทาง www.pmcu.co.th  ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมาภรณ์ บุตรยัง ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ โทร. 094-539-9294 หรือ 0-2218-3589-90 ต่อ 223

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X