ข่าว

สำนักพิมพ์จุฬาฯจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์จุฬาฯ
ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ตั้งแต่วันนี้ -  20 มีนาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://chulapress.com/chulapress/news/newlogo/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X