ข่าว

สำนักพิมพ์จุฬาฯจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์จุฬาฯ
ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ตั้งแต่วันนี้ -  20 มีนาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://chulapress.com/chulapress/news/newlogo/

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X