ข่าว

นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก” (Polar Exploration) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ -26 เมษายน 2562 ณ  โถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดโดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00 น.  เชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ตะลุยขั้วโลกกับนักวิทย์จุฬาฯ” โดย รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2903

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X