ข่าวสารจุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท “หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก”

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังรับสมัครผู้สคนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/277P4  หรือ โทร. 02-218-5590

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย