ข่าวสารจุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท “หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก”

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังรับสมัครผู้สคนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/277P4  หรือ โทร. 02-218-5590

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย