ข่าว

เสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

เสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อรับฟังถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสังคมเมืองบนถนนพระรามที่สี่อย่างยั่งยืนจากผู้แทนในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน พร้อมทั้งชมบูธและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ ศิลปะประดิษฐ์และวาดภาพ รำบำบัดออฟฟิศซินโดรม รู้ตัว รู้ใจ ลดเครียด กดนวดผ่อนคลายสบายอินทรีย์ วิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-2880 ต่อ 561-564 และ 571 หรืออีเมล์ icounisearch@gmail.com

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X