สำนักบริหารวิจัยให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การเขียนขอทุนต่างประเทศ” (ครั้งที่ 3)

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ เปิดให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเขียนขอทุนต่างประเทศ สำหรับอาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนต่างประเทศ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง M2 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 10 ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้

  • 00-10.45 น.
  • 00-11.45 น.
  • 00-13.45 น.
  • 00-14.45 น.
  • 00-15.45 น.

แจ้งชื่อและสังกัดของท่านได้ที่ คุณสุขฤทัย ภีระเป็ง ผ่านทางอีเมล  peerapeng@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2218-0239

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X