ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Michael McRobbie, President of Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายกิจกรรมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X