ข่าว

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Michael McRobbie, President of Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายกิจกรรมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X