ข่าวสารจุฬาฯ

CU Top10 News: รวมเรื่องเด่นของจุฬาฯ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567

ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลงานความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันชั้นนำในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ทั้ง Times Higher Education (THE) และ QS ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดปาฐกถาพิเศษโดยผู้นำระดับโลก พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้ประมวลข่าวเด่นและกิจกรรมสำคัญในรั้วจามจุรี เผยแพร่ใน CU Top 10 News ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU วิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ วังสระปทุม เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาคที่มีศักยภาพสูง สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก  ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  อ่านเพิ่มเติม

จุฬาฯ เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Enlightened Leadership” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดาโช เชริง โตบเกย์ (Hon’ble Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเป็นองค์ปาฐก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ การปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองราชอาณาจักรผ่านมิติการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ โดยมีสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยราชการอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติม

พิธีส่งมอบการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีส่งมอบการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสที่ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระที่ 2 ในการบริหารงาน และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่นำโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567   พิธีส่งมอบการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายหลังการประชุมคณบดี ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4  โดยมีทีมผู้บริหารจุฬาฯ ชุดปัจจุบันและทีมผู้รักษาการองอธิการบดีร่วมเป็นสักขีพยาน อ่านเพิ่มเติม

นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารจุฬาฯ แนะแนวทางนำมหาวิทยาลัยสู่ AI การเชื่อมโยงสังคม ความเป็นนานาชาติและความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนนโยบายการเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัย และให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วถึงทุกกลุ่ม ส่งเสริมนโยบายของจุฬาฯ ในเรื่อง AI นอกจากนี้ยังแนะให้มุ่งเน้นในเรื่องจุฬาฯ กับความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการเสริมพันธกิจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาฯ กับสังคม (Social engagement) ในภาคส่วนต่างๆ  รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องความเป็นนานาชาติ อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และปี 2566                                     

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจุฬาฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น 163 ราย แบ่งออกเป็น ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 28 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 18 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 23 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 94 ราย  อ่านเพิ่มเติม

จุฬาฯ โดดเด่นติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2024 และ 2025

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกประจำปี 2024 โดยหน่วยงานที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้แก่  Times Higher Education (THE) และ QS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย ดังนี้

– จุฬาฯ ติด Top 50 ของโลก “มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน” THE Impact Rankings 2024 และเป็นที่ 1 ของไทยในด้านการพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

https://www.chula.ac.th/news/167510/

– จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยและเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการและผลลัพธ์จากการจ้างงานใน QS World University Rankings 2025

https://www.chula.ac.th/news/164045/

– จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย THE Asia University Rankings 2024

https://www.chula.ac.th/news/157401/

– จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย 32 สาขา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024

https://www.chula.ac.th/news/154857/

จุฬาฯ เดินหน้าปักธง AI University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น AI University ด้วยการตั้ง Chulalongkorn AI Institute  หรือสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม จุดเด่นของการตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งจุฬาฯ คือการมุ่งเน้นกลไกที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นในมาตรฐานนานาชาติ และสนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ทั้งนี้เพื่อให้จุฬาฯ เป็น AI University ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและสามารถตอบโจทย์สังคม และตอกย้ำการเป็น AI Hub ของภูมิภาคอาเซียน อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเวฬา 2 สำหรับผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ดีกรีพลัส จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสุขภาพระยะสั้นสำหรับผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพและการแพทย์ หลักสูตร “Vitality Enhancement and Longevity Academy (VELA)” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ หรือบุคลากรในระดับบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการด้านสุขภาพ  โดยได้จัดงานปาฐกถาเกียรติยศเวฬา ณ จุฬาลงกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจุฬาฯ   หลักสูตรเวฬา รุ่นที่ 2  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 99 คน จัดอบรมทุกวันพุธ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2567 เป็นระยะเวลา 4 เดือน อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลจาก ITEX 2024

นวัตกรรมจากจุฬาฯ คว้า 3 เหรียญทอง และรางวัลพิเศษ 1 รางวัลจากงาน ITEX 2024 เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 ณ Kuala Lumpur Convention Centre สหพันธรัฐมาเลเซีย สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทยในเวทีนานาชาตินวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้แก่  เจลทรานสเฟอร์โซมเก็บกักกรดเอเชียติกเพื่อใช้ทาลบเลือนรอยแผลเป็น จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ในระบบนิเวศโกโก้ จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ และเส้นโปรตีนไข่ขาว ไร้แป้ง พร้อมทาน จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ อ่านเพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024 เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการเฉลิมฉลองและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศและวัฒนธรรม นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแล้ว จุฬาฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายสะท้อนผ่านนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ ที่มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ลดการกีดกันต่าง ๆ พร้อมความช่วยเหลือ มีการสื่อสาร พูดคุยให้คำปรึกษา สิ่งเหล่านี้เติบโตไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า