ข่าว

งาน “Study and Travel in Poland: The NAWA Scholarship Orientation 2019”

งาน “Study and Travel in Poland: The NAWA Scholarship Orientation 2019”

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จะจัดงาน “Study and Travel in Poland: The NAWA Scholarship Orientation 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ ประเทศโปแลนด์ ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น บริเวณชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ทาง QR Code

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X