ข่าว

ใส่บาตรหนังสือ – เปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์

ใส่บาตรหนังสือ – เปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 12” ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ และพิธีเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ (โฉมใหม่) โดยมี รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธี

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X